خانه، ویلا،خانه روستایی
2.2M – 2.4M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
1+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

خانه لوکس/لاکچری 1 خوابه در Old Toronto برای فروش

10 ملک در
C$2,236,000
C$2,236,000
5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,235,000
C$2,235,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیا شهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعد امکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
C$2,283,000
C$2,283,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,397,000
C$2,397,000
5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1 month ago
C$2,327,000
C$2,327,000
5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
C$2,235,000
C$2,235,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,365,000
C$2,365,000
6 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
C$2,247,000
C$2,247,000
6 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,244,000
C$2,244,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,236,000
C$2,236,000
6 اتاق خواب3 حمام های جداگانه

املاک مشابه در همین نزدیکی

خانه – نورث یورک, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,235,000
C$2,235,000
7 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
خانه – Etobicoke, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,237,000
C$2,237,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
خانه – نورث یورک, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,249,000
C$2,249,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
خانه – Etobicoke, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,247,000
C$2,247,000
5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
خانه – اسکاربرو، تورنتو, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,248,000
C$2,248,000
4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
خانه – نورث یورک, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,236,000
C$2,236,000
5 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
خانه – نورث یورک, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,237,000
C$2,237,000
6 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
خانه – نورث یورک, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,236,000
C$2,236,000
5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
خانه – Etobicoke, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,538,000
C$2,538,000
6 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
خانه – اسکاربرو، تورنتو, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,231,000
C$2,231,000
5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
خانه – نورث یورک, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,249,000
C$2,249,000
5 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
خانه – Etobicoke, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,235,000
C$2,235,000
6 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
خانه – نورث یورک, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,643,000
C$2,643,000
6 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
خانه – نورث یورک, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,382,000
C$2,382,000
5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
خانه – East York, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,302,000
C$2,302,000
6 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
خانه – اسکاربرو، تورنتو, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,528,000
C$2,528,000
6 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
خانه – نورث یورک, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,547,000
C$2,547,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
خانه – نورث یورک, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,282,000
C$2,282,000
6 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
خانه – Etobicoke, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,299,000
C$2,299,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
خانه – نورث یورک, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,740,000
C$2,740,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
خانه – نورث یورک, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,464,000
C$2,464,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
خانه – اسکاربرو، تورنتو, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,237,000
C$2,237,000
7 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
خانه – East York, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,236,000
C$2,236,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
خانه – Etobicoke, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,231,000
C$2,231,000
6 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
خانه – نورث یورک, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,237,000
C$2,237,000
6 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
25-1 در 35 مورد, صفحه 1 در 2