آپارتمان
1.2M – 1.9M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

آپارتمانهای 6 خوابه فروشی در نورث یورک

8 ملک در
C$1,916,000
C$1,916,000
7 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,210,000
C$1,210,000
7 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیا شهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعد امکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
C$1,702,000
C$1,702,000
6 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,285,000
C$1,285,000
10 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,518,000
C$1,518,000
7 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
C$1,168,000
C$1,168,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,341,000
C$1,341,000
7 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
C$1,498,000
C$1,498,000
7 اتاق خواب3 حمام های جداگانه

املاک مشابه در همین نزدیکی

آپارتمان – نورث یورک, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$682,000
C$682,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – نورث یورک, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$748,000
C$748,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Bathurst Street, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$829,000
C$829,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – نورث یورک, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$896,000
C$896,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – نورث یورک, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$953,000
C$953,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – نورث یورک, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$932,000
C$932,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – نورث یورک, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$953,000
C$953,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – نورث یورک, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$922,000
C$922,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – نورث یورک, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$665,000
C$665,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – نورث یورک, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$828,000
C$828,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – نورث یورک, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$671,000
C$671,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – نورث یورک, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$745,000
C$745,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – نورث یورک, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$942,000
C$942,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Bathurst Street, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$857,000
C$857,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – نورث یورک, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$749,000
C$749,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – نورث یورک, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$856,000
C$856,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – نورث یورک, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$715,000
C$715,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – نورث یورک, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$643,000
C$643,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – نورث یورک, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$775,000
C$775,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 5279 مورد, صفحه 1 در 211