خانه، ویلا،خانه روستایی
876k – 3.2M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

خانه 6 خوابه فروشی در تورنتو

1,134 ملک در
C$1,465,000
C$1,465,000
6 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,298,000
C$1,298,000
6 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیا شهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعد امکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
C$1,903,000
C$1,903,000
6 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,171,000
C$1,171,000
12 اتاق خواب10 حمام های جداگانه
C$1,597,000
C$1,597,000
7 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,822,000
C$1,822,000
6 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
C$1,082,000
C$1,082,000
6 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
2 months ago
C$1,200,000
C$1,200,000
6 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,660,000
C$1,660,000
6 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,860,000
C$1,860,000
9 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,150,000
C$1,150,000
6 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,624,000
C$1,624,000
6 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
2 months ago
C$1,561,000
C$1,561,000
6 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1 month ago
C$1,241,000
C$1,241,000
6 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,465,000
C$1,465,000
6 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,287,000
C$1,287,000
6 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,394,000
C$1,394,000
6 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$940,000
C$940,000
6 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,826,000
C$1,826,000
6 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,477,000
C$1,477,000
6 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,893,000
C$1,893,000
6 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
C$1,879,000
C$1,879,000
8 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
C$2,043,000
C$2,043,000
6 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
C$2,054,000
C$2,054,000
6 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
C$1,912,000
C$1,912,000
6 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
25-1 در 1134 مورد, صفحه 1 در 46